Skip to main content

Naturetty privātuma politika


Vispārīgie noteikumi

Naturetty privātuma politika sniedz informāciju fiziskai personai (datu subjektam) par personas datu apstrādes nolūku, apjomu un aizsardzību, ko veic SIA “RIMORI”, Reģ. Nr. 40203232144, jur. adrese: Raunas 36, Rīga, Latvija, LV-1039, (turpmāk saukti arī – “Naturetty” un/vai “mēs”), apstrādājot datu subjekta personas datus (turpmāk saukti – “Datu subjekts” vai “jūs”). Lai sazinātos saistībā ar datu apstrādes jautājumiem, lūdzu rakstiet e-pastu uz info@naturetty.com.

Mūsu vēlme ir nodot jums labāko no mums, un vēlamies nodrošināt kvalitatīvu, īpašu un personalizētu saturu tieši jums. Naturetty izmanto tikai to informāciju, kura ir pamatoti nepieciešama.

Naturetty ievēro jūsu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Iesniedzot savus datus, jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas ir nepieciešams.

Mūsu klientu personas dati, kas kļuvuši zināmi, apmeklējot interneta vietni www.naturetty.com, tiek uzskatīti par konfidenciāliem.

Personas datu iegūšana un apstrāde

Naturetty privātuma politika attiecas uz visiem personas datiem, kurus jūs sniedzat mums vai kurus Naturetty iegūst saistībā ar jūsu sadarbību ar mums. Šīs Naturettu privātuma politikas ietvaros par “personas datiem” tiek uzskatīta jebkāda, ar jums saistīta, informācija, kas ļauj jūs tieši vai netieši identificēt (vārds, uzvārds, dzimšanas dati, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, IP adrese, ziņojuma vai vēstules saturs u.c.).

Mēs apstrādājam personas datus šādiem mērķiem (nolūkiem):

 • preču pārdošanai un komercdarbības nodrošināšanai:
 • pavadzīmes vai rēķina sagatavošanai;
 • preču piegādei (sūtīšanai);
 • atskaišu sagatavošanai un norēķinu administrēšanai;
 • klienta identificēšanai un apkalpošanai;
 • pirkuma naudas atgriešanai;
 • preču atgriešanai vai maiņai;
 • preču uzlabošanai, jaunu preču attīstībai;
 • mājaslapas uzturēšanai un darbības uzlabošanai;
 • garantijas saistību izpildei;
 • klientu sūdzību izskatīšanai un apstrādei;
 • statistikas veidošanai, tīmekļa vietnes un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai;
 • komerciāliem nolūkiem – preču reklamēšanai un izplatīšanai;
 • biznesa analīzei un plānošanai;
 • klientiem pielāgota satura veidošanai ar reklāmas palīdzību;
 • informācijas sniegšanai valsts vai pašvaldību iestādēm ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

Sniedzot Naturetty savus personas datus, jūs apzināties un pilnībā piekrītat tam, ka Naturetty apstrādā jūsu personas datus saskaņā ar šo Naturetty privātuma politiku un Latvijas Republikā piemērojamiem un saistošajiem normatīvajiem aktiem.

Kādas sīkdatnes izmanto Naturetty?

Sīkdatnes tiek izmantotas, lai nodrošinātu interneta vietnes darbību un lai jūs varētu veiksmīgi iepirkties, izmantojot savu kontu. Mums ir svarīgi, lai klientu iepirkšanās ir ērta un interesanta, tādēļ izmantojam sīkdatnes, lai izprastu klientu intereses. Jūs varat pārvaldīt un kontrolēt sīkdatnes, izmantojot savu pārlūkprogrammu, tostarp noņemt sīkdatnes, dzēšot tās no savas pārlūkprogrammas vēstures (cache), izejot no attiecīgās tīmekļa vietnes.

Lai nodrošinātu atbilstošu interneta vietnes funkcionalitāti un ērtumu, mūsu interneta vietnē www.naturetty.com tiek ievākta informācija par šādām sīkdatnēm:

Google Analytics sīkdatnes

Juridiskās personas “Google Inc.” izstrādātā programma “Google Analytics”, kas uzstāda sīkdatnes un kas mums dod iespēju iegūt www.naturetty.com mājaslapas apmeklējuma statistiku. Mēs lietojam šo informāciju, lai uzlabotu vietnes darbību un reklāmas aktivitātes.

Mērķētas reklāmas rīku sīkdatnes

Facebook Pixel lieto, lai paaugstinātu reklāmas efektivitāti un rādītu reklāmas, kas, visticamāk, jūs interesēs visvairāk.

Funkcionālās sīkdatnes

Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas, lai jūs spētu pārvietoties mājaslapā un lietot tās funkcijas pilnvērtīgi. Bez šīm sīkdatnēm mēs nevaram nodrošināt jūsu pieprasītos pakalpojumus, piemēram, preču groza funkcionalitāti.

Trešo personu sīkdatnes

Sīkdatnes var iestatīt šādi šajā mājaslapā lietotie trešo pušu pakalpojumi: Facebook poga “Patīk”, YouTube video un citu sociālo tīklu dalīšanās pogas. Dažas no šīm sīkdatnēm var tikt izmantotas, lai sekotu līdzi jūsu darbībām citās mājaslapās, un mēs tās nevaram kontrolēt, jo šīs sīkdatnes nav iestatījusi mūsu mājaslapa.

No kādiem avotiem tiek iegūti personas dati?

Mēs apstrādājam tikai un vienīgi tos personas datus, kurus jūs sniedzat vai piekrītat sniegt, apmeklējot mūsu mājaslapu, sazinoties ar mums caur mūsu mājaslapu www.naturetty.com, telefonsarunā, klātienes sarunā, vai aizpildot līgumos prasīto informāciju.

Personas datu izpaušana

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu klientu apkalpošanas servisu un lai izpildītu visas normatīvo aktu un likumu prasības, iegūtie dati var tikt nodoti trešajām personām šādos gadījumos:

 • personas dati var tikt nodoti trešajai personai, kas veic grāmatvedības uzskaites operācijas, lai nodrošinātu grāmatvedības uzskaites standartus saskaņā ar LR likumiem;
 • personas dati var tikt nodoti preču piegādes un kurjeru dienestiem, lai nodrošinātu pasūtījumu piegādi norādītājā adresē vai lai sazinātos ar klientu par preču piegādes dienu un laikiem;
 • personas dati var tikt nodoti trešajai personai mārketinga pakalpojumu sniegšanai, lai informētu jūs par Naturetty jaunumiem, pakalpojumiem un akcijām.
 • iegūtie personas dati var tikt nodoti tiesībsargājošām iestādēm, valsts un pašvaldību iestādēm, lai pildītu savu juridisko pienākumu, ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti, vai lai aizsargātu savas juridiskās tiesības.

Personas datu glabāšanas periods

Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Uzglabāšanas nolūki var mainīties. Dati tiek uzglabāti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par attiecīgu dokumentu uzglabāšanas nepieciešamību, kā arī, lai nodrošinātu Naturetty leģitīmās intereses, kas varētu izrietēt no iespējamo domstarpību gadījumiem.

Datu subjekta tiesības

Ja jūs esat datu subjekts saskaņā ar ES VDAR (piemēram, jūs esat ES pilsonis un sniedzat mums savus personas datus), jums ir turpmāk minētās tiesības saistībā ar saviem personas datiem: jums ir tiesības saņemt informāciju par to, kāpēc un kā tiek apstrādāti jūsu personas dati. Jums ir tiesības panākt neprecīzu vai nepilnīgu personas datu labošanu vai papildināšanu. Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei un panākt savu personas datu dzēšanu, tiklīdz dati vairs nav nepieciešami, lai sniegtu jūsu pieprasītos pakalpojumus un ievērotu normatīvo aktu prasības.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret datu apstrādi, ja vien tas nav nepieciešams sabiedrības interesēs veicamam uzdevumam vai apstrādei nepastāv neapstrīdami likumīgs pamats.

Citas tiesības saskaņā ar VDAR. Vairāk informācijas skatiet, apmeklējot ES datu aizsardzībai veltīto mājaslapu.

‘’Mēs lietojam sīkfailus, lai nodrošinātu mūsu klientiem augstākās kvalitātes pakalpojumus.’’

Ja jums rodas jautājumi, pieprasījumi vai ieteikumi saistībā ar Privātuma Politiku, lūdzam sazināties ar mums.

Tālruņa numurs: +371 28384008

E-pasts: info@naturetty.com